Jūsu grozs ir tukšs Jūsu grozs: 0,00 € 0
Pieslēgties vai reģistrēties

Privātuma politika

Privātuma politika

Privātuma politika

Reģistrējoties Nespresso  internetveikalā https://nespresso.lv/lv/ (konkrētās valsts internetveikala adrese) (turpmāk – Internetveikals, vietne, Nespresso), Jūs uzticat UAB “MV GROUP Distribution LT” (turpmāk – Sabiedrība, mēs) savus personas datus un dodat mums tiesības tos apstrādāt šajā Politikā (turpmāk – Politika) un Iepirkšanās noteikumus (turpmāk – Noteikumi), kā arī fiziskajos veikalos paredzētajā apjomā, veidos un nolūkos.

Lai Pircējam būtu ērtāk izmantot Internetveikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, tas reģistrējas Internetveikala sistēmā, aizpildot reģistrācijas anketu un izveidojot savu kontu.

Ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem, šai Politikai vai atsevišķām to nostādnēm, tad mēs diemžēl nevarēsim Jums dot iespēju izmantot visus vai jebkuru no Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī nevarēsiet izmantot dalības Nespresso klubā sniegtā priekšrocības (turpmāk – Pakalpojumi).

Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu datus mēs vācam un apstrādājam, kam tos izmantojam, cik ilgi uzglabājam u.c.

Subjekta identitāte tiek apstiprināta, aktivējot uz e-pastu atsūtītu individualizēto saiti vai tml.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

  1. Jūsu personas datu pārzinis – UAB “MV GROUP Distribution LT”, juridiskās personas kods 121702328, adrese Aukštaičių g. 7, Viļņa, Jūsu personas datus apstrādās zemāk norādītajiem mērķiem:

Datu apstrādes mērķis

Datu kategorijas

Datu apstrādes likumīgais pamatojums

Datu uzglabāšanas laiks

Konta un reģistrācijas Nespresso Internetveikalā reģistrācijas un administrēšanas mērķiem, kā arī dalības Nesspreso klubā administrēšanas mērķiem.

Saskaņā ar Jūsu sniegtajiem datiem, kas saņemti reģistrējoties Internetveikala kontā, mēs Jūs atpazīstam arī fiziskajos veikalos.

Reģistrācijai Internetveikalā sniegtie anketas dati: vārds, uzvārds, mobilā tālruņa nr., e-pasta adrese, piegādes adrese, pilsēta. Ienākšanas kontā dati, darbības kontā, ieskaitot tehniskos pārlūkošanas datus (IP adrese, pieslēgšanās un pārlūkošanas tehniskā informācija).

Piekrišana, kuru uzskata par saņemtu, kad tiek veiktas konta izveidošanai nepieciešamās darbības un apstiprināta reģistrācija.

Visu laiku, kamēr Jūs esat konta lietotājs. Ja klients ir neaktīvs (ne reizi nav pieslēdzies savam kontam) četrus gadus no piekrišanas došanas, konts tiek dzēsts.

Pirkuma datu apstrāde.

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa nr., piegādes adrese, paraksts (ja paši pieņemat preces), pirkuma un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, to daudzums, pirkumu cena un piešķirtās atlaides, pirkuma apmaksas veids un maksājumu informācija.

Līguma izpilde.

Grāmatvedības un nodokļu dokumenti saskaņā ar tiesību aktu prasībām tiek uzglabāti tiesību aktos paredzēto laiku. Citi pirkuma dati tiek glabāti piecus gadus no pirkuma veikšanas dienas.

Informēšana par īpašiem un individuāliem piedāvājumiem, jaunumiem, izstādēm, pasākumiem, ieskaitot lūguma atjaunot piekrišanu iesniegšanu.

Vārds, uzvārds, mobilā tālruņa nr., e-pasta adrese, informācija par iegādātajām precēm Nespresso internetveikalā un fiziskajā veikalā, informācija par pirkumu un piegādes laiku, pirkuma summa, veids, pirkumu biežums.

Piekrišana.

Kamēr ir spēkā piekrišana, bet ne ilgāk kā 4 (četrus) gadus no pēdējās iepirkšanās reizes.

Saziņai, lai nodrošinātu kvalitatīvu apkalpošanu, veidotu vienādu apkalpošanas praksi.

Telefonsarunas dati.

Piekrišana.

1 (viens) gads no sarunas ieraksta brīža.

Kafijas aparāta atkaļķošanas atgādinājums.

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa nr., kafijas aparāta reģistrācijas datums.

Piekrišana.

Kamēr ir spēkā piekrišana, bet ne ilgāk kā 4 (četrus) gadus no pēdējās iepirkšanās reizes.

Atlaižu un citu labumu sniegšanas turpināšanas nodrošināšana.

Vārds, uzvārds, konta reģistrācijas datums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa nr., informācija par iegādātajām precēm Nespresso internetveikalā un fiziskajā veikalā.

Piekrišana.

Kamēr ir spēkā piekrišana, bet ne ilgāk kā 4 (gadus) no pēdējās iepirkšanās reizes.

Spēļu organizēšanai.

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija.

Jūsu piekrišana ir mūsu tiesiskais pienākums izsniegt balvu.

Tik ilgi, kamēr tiek paziņots uzvarētājs un pasniegta balva.

Klientu pieprasījumu, sūdzību, iesniegumu un atsauksmju apstrāde.

Kontaktinformācija: vārds, uzvārds, tālruņa nr., e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, dzimšanas datums.

Pieprasījuma saturs: notikums, par kuru ir pieprasījums, tā apstākļi, datums, vieta, Jūsu iesniegums, pieprasījums vai atsauksme, prece, cita pieprasījumā sniegtā informācija.

Citi ar pieprasījumu iesniegtie dokumenti un (vai) dati: piem., pirkuma kvīts datums, fotogrāfijas.

Telefonsarunas ieraksts, ja vēršanās notikusi telefoniski.

Mūsu likumīgā pienākuma izskatīt un atbildēt uz patērētāju pieprasījumiem izpilde, kā arī mūsu leģitīmās intereses vērtēt savu klientu atsauksmes, ar mērķi uzlabot mūsu darbības un sniedzamo pakalpojumu kvalitāti.

Līdz 12 mēnešiem.

Videonovērošana īpašuma drošības nolūkos.

Videoieraksti, kad videokameru skata laukā nokļūst klienti.

Leģitīmo interešu aizstāvēšanai.

Līdz 30 dienām.

 

 

Statistika, tirgus un mūsu pircēju uzvedības pētījumi

Statistikas, tirgus un mūsu pircēju uzvedības pētījumu nolūkā dati tiek apstrādāti, lai mūsu pakalpojumu un apkalpošanas kvalitāte pēc iespējas vairāk atbilstu mūsu pircēju vajadzībām.

Datu kategorijas.

Jūsu e-pasts, dzīvesvieta, pirkuma dati (ieskaitot pirkuma vietu, datumu un laiku, preču nosaukumus, daudzumu, cenu un kopējo pirkumu cenu).

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums.

Mūsu leģitīmās intereses analizēt datus, uzlabot pakalpojumu un apkalpošanas kvalitāti, gatavot biznesam nepieciešamās atskaites, lai izvērtētu mūsu darbību un radītu vērtību gan jums kā klientam, gan Sabiedrības biznesam.

Datu apstrādes termiņš.

Pieci gadi.

Veicot statistisko datu, tirgus un pircēju uzvedības pētījumus un veidojot mūsu biznesam nepieciešamās atskaites, mēs varam izmantot automatizēto datu analīzi. Analīzes laikā mēs varam izmantot anonimizētus datus un neapstrādājam Jūsu vārdu, kontaktinformāciju un citu Jūs identificējošu informāciju. Datu analīze statistikas, tirgus un mūsu pircēju uzvedības pētījumu nolūkiem ļauj mums pieņemt svarīgus biznesa lēmumus, piemēram, par mūsu pircēju vajadzībām atbilstoša sortimenta veidošanu, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, cenu politiku, paplašināšanos un tml.

Datu analīzes darbības neatstāj uz Jums nekādu juridisko vai tamlīdzīgu nozīmīgu ietekmi.

 

Piekrišanas termiņam tuvojoties beigām, paturam tiesības nosūtīt Jums atgādinājumu par piekrišanas termiņa beigām un iespējām to pagarināt.

 

1. No kādiem avotiem mēs vācam Jūsu personas datus?

Gandrīz visus Jūsu personas datus mēs saņemam tikai no Jums. Anketas datus Jūs mums sniedzat nepastarpināti, piem., aizpildot Internetveikala konta reģistrācijas un kluba dalībnieka anketu, bet pirkuma datus – aizpildot pirkuma pasūtījuma anketu, kā arī izmantojot Pakalpojumus. Jūsu datus mēs arī saņemam nepastarpināti no Jums, kad Jūs iesniedzat pieprasījumu jebkādā no Jūsu izvēlētajiem veidiem: uzrakstot mums e-pasta vēstuli, iesniedzot mums rakstisku iesniegumu, piezvanot.   

2. Kādos gadījumos un kādām trešajām personām mēs izpaužam Jūsu datus?

Jūsu datus mēs varam nodot apstrādei trešajām personām, kuras palīdz mums īstenot un administrēt Pakalpojumu sniegšanu, sniedz mums ar klientu Pieprasījumu administrēšanu saistītus pakalpojumus. Šīs personas var būt datu bāzu programmatūras piegādātāji, datu bāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, hostinga un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, tirgus pētījumu vai biznesa analīzes pakalpojumu sniedzēji, piemēram, reklāmas un pasākumu pakalpojumu uzņēmumi, jaunumu biļetenu sūtīšanas pakalpojumu uzņēmumi, IT un citas iekārtas administrējošie uzņēmumi u.tml. Katrā gadījumā datu apstrādātājam mēs sniedzam tikai tādu datu apjomu, kāds nepieciešams konkrētā uzdevuma veikšanai vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai atbilstoši mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot tos citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt to pienākums ir nodrošināt Jūsu datu drošību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un ar mums noslēgtajiem rakstiskajiem līgumiem.

Ja Pieprasījumā aprakstītais notikums var tikt atzīts par apdrošināšanas gadījumu, mēs nodosim Jūsu Pieprasījumu un datus apdrošināšanas kompānijai(-ām), kurā(-ās) esam apdrošinājuši savu civiltiesisko atbildību, mantu vai kura(-as) mums nodrošina cita veida ar Jūsu Pieprasījumā norādīto gadījumu saistīto apdrošināšanas aizsardzību. Apdrošināšanas sabiedrības rīkojas kā patstāvīgi datu pārziņi un Jūsu datus apstrādā saskaņā ar apdrošināšanas kompānijā pieņemtajiem nosacījumiem un noteikumiem.

Dati var tikt sniegti arī kompetentajām valsts vai tiesībsargājošajām institūcijām, piem., policijai vai uzraudzības iestādēm, taču tikai pēc to pieprasījuma un tikai tad, ja pieprasījums iesniegts atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem vai arī tiesības aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu mūsu tiesības, mūsu pircēju, darbinieku un resursu drošību, leģitīmo prasību izvirzīšanai, iesniegšanai un aizstāvēšanai.

Ja mēs izmantojam vietnes analīzes pakalpojumu (piem., Google Analytics), kurš tiek izmantots, lai noteiktu, kā Jūs izmantojat internetveikalā sniegto informāciju, ar anonimizētiem Jūsu datiem varam mainīties ar trešajām personām, kuras balstās uz šo informāciju, vērtējot, kā tiek izmantota interneta vietne vai mobilā lietotne, gatavojot vietnes operatoriem paredzētās atskaites par interneta vietnes vai mobilās lietotnes darbību un sniedzot citus ar interneta vietnes, interneta un mobilās lietotnes izmantošanu saistītos pakalpojumus. Plašāk par to skatieties Privātuma noteikumi (Nespresso).

Jūsu personas dati var tikt arī nodoti šīm trešajām personām:

  • citiem mātesuzņēmuma UAB “MV GROUP” meitasuzņēmumiem, kad tie īsteno funkcijas, kas nepieciešamas attiecīga mērķa īstenošanai.

3. Kādās teritorijās un jurisdikcijās mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati var tikt sniegti trešajai personai, ja tāds pienākums ir paredzēts Lietuvas Republikas tiesību aktos. Ar Jūsu piekrišanu Jūsu personas dati var tikt nodoti mūsu partneriem Polijā (Nestle Polska S.A.), kā arī ārpus Eiropas Savienības robežām Šveicē (Nestle Nespresso S.A.), kura ar Eiropas Komisijas lēmumu atzīta par valsti, kura garantē personas datu pienācīgu aizsardzību, ar mērķi nodrošināt Jums atlaižu un citu labumu sniegšanas nepārtrauktību.

4. Kādas tiesības Jums nodrošina datu aizsardzības tiesību akti un kā varat tās izmantot?

4.1. Tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem.

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu saņemšanas avotiem, automatizētu lēmumu pieņemšanu, ieskaitot profilēšanu, kā arī to nozīmi un sekas Jums.

4.2. Tiesības labot personas datus.

Ja ir mainījušies Jūsu reģistrācijas anketā mums sniegtie dati vai arī Jūs uzskatāt, ka mūsu apstrādājamā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju nomainīt, ienākot savā kontā Iestatījumu sadaļā, bet ja tas neizdodas, Jums ir tiesības uz datu labošanu, par to mums paziņojot uz e-pastu: nespresso@mvgroup.eu

4.3. Tiesības atsaukt piekrišanu.

Gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam, balstoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkad atsaukt savu piekrišanu un uz Jūsu piekrišanu balstītā datu apstrāde tiks pārtraukta. Noteiktos gadījumos tas var nozīmēt, ka vairs nevarēsim Jums nodrošināt iespēju turpināt izmantot mūsu Pakalpojumus. Savas piekrišanas Jūs varat koriģēt (tās atsaukt vai no jauna sniegt), savā kontā Iestatījumu sadaļā mainot piekrišanu iestatījumus. Piemēram, Jūs varat jebkad atsaukt savu piekrišanu saņemt piedāvājumus un jaunumus, šīs piekrišanas atsaukšana netraucēs Jums turpināt Pakalpojumu izmantošanu, taču tas nozīmēs, ka mēs nevarēsim sniegt tieši Jums visnoderīgāko informāciju.

Sūtot datu subjektam tiešā mārketinga satura informāciju e-pastā vai citā formā, dodam klientam ērtu, bezmaksas un vienkāršu (vieglu) iespēju atteikties no turpmākas šādu e-pasta vēstuļu saņemšanas. Datu subjektam ir dotas tiesības jebkad atsaukt savu piekrišanu par personas datu apstrādi tiešā mārketinga mērķiem: informācijas ziņojumā vai biļetenā uzklikšķināt uz saites par atteikšanos no informatīvo ziņojumu un jaunumu biļetenu sūtīšanas pakalpojumu abonēšanas, t.i., uzklikšķināt uz taustiņa “Unsubscribe”. Atsakoties no informatīvo ziņojumu un jaunumu biļetenu saņemšanas, tiek atsaukta arī datu subjekta piekrišana (nākotnē saņemt jaunumu biļetenus) par personas datu apstrādi tiešā mārketinga mērķiem.

4.4. Tiesības iesniegt sūdzību.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus mēs apstrādājam, pārkāpjot datu aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vienmēr vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums. Mēs uzskatām, ka ar labu gribu mums izdosies kliedēt visas jūsu šaubas, apmierināt prasības un labot mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs bijušas.

Ja Jūs neapmierinās mūsu piedāvātais problēmas risinājuma veids vai, Jūsuprāt, mēs neveicām Jūsu pieprasījumam atbilstošas nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības institūcijai, kas Lietuvas Republikā ir Valsts datu aizsardzības inspekcija.

4.5. Tiesības nepiekrist datu apstrādei, ja apstrāde notiek pamatojoties uz leģitīmām interesēm.

Jums ir tiesības nepiekrist personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm. Taču ņemot vērā Pakalpojumu sniegšanas mērķus un abu pušu (gan Jūsu kā datu subjekta, gan mūsu kā datu pārziņa) leģitīmo interešu samērīgumu, Jūsu iebildums var nozīmēt, ka pārtraucot uz mūsu leģitīmajām interesēm balstītu Jūsu datu apstrādi mēs nevarēsim nodrošināt Jums iespēju turpināt izmantot Pakalpojumus.

Lai izmantotu šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt rakstisku iesniegumu mūsu Datu drošības speciālistam.

4.6. Tiesības dzēst datus (tiesības “tikt aizmirstam”).

Ja pastāv noteikti datu apstrādes tiesību aktos uzskaitītie apstākļi (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, ir zudis datu apstrādes pamats u.c.), Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdzēšam Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstisku iesniegumu mūsu Datu drošības speciālistam.

Ir svarīgi atzīmēt, ka Jūsu anketas dati bez jūsu atsevišķa pieprasījuma tiks izdzēsti, bet citi dati – izdzēsti vai drošā veidā anonimizēti.  

4.7. Tiesības ierobežot datu apstrādi.

Ja pastāv noteikti datu apstrādes tiesību aktos uzskaitītie apstākļi (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apšaubāt datu precizitāti, Jūs iesniedzāt pretenziju par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata u.c.), Jums ir arī tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr mums ir jānorāda, ka datu apstrādes ierobežojuma dēļ un šāda ierobežojuma darbības laikā mums varētu vairs nebūt iespējas nodrošināt Jums Pakalpojumu sniegšanu.

Lai izmantotu šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstisku iesniegumu mūsu Datu drošības speciālistam.

4.8 Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus citam datu pārzinim (tiesības uz datu pārnesamību). Šīs tiesības aptver tikai tos datus, kuri mums tika sniegti, balstoties uz Jūsu piekrišanu vai saskaņā ar līgumu, un ja dati tiek apstrādāti ar automātiskiem līdzekļiem. Lai izmantotu šīs tiesības, iesniedziet rakstisku iesniegumu mums vai mūsu datu drošības speciālistam.

Lai izmantotu tiesības uz datu pārnesamību, lūdzu, iesniedziet rakstisku iesniegumu mūsu Datu drošības speciālistam.

4.9 Iesniegumu izskatīšanas kārtība.

Lai pasargātu visu mūsu pircēju datus no nelikumīgas to izpaušanas, mums pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas par datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu būs jānosaka Jūsu identitāte. Šajā nolūkā mēs varam Jums pieprasīt norādīt Jūsu reģistrācijas anketā/pirkuma pasūtījuma anketā sniegtos aktuālos anketas datus (piem., vārds, uzvārds, e-pasta adrese vai tālruņa numurs) un varam salīdzināt, vai Jūsu norādītie dati sakrīt ar mūsu rīcībā esošajiem attiecīgajiem anketas datiem.

Saņemot Jūsu iesniegumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un sekmīgi veicot augstāk norādīto identificēšanas procedūru, mēs apņemamies nepamatoti nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu iesnieguma saņemšanas un pārbaudes procedūras pabeigšanas, sniegt Jums informāciju par darbībām, kuras veicām pēc Jūsu iesniegtā iesnieguma. Ņemot vērā iesniegumu sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša termiņu pagarināt vēl par diviem mēnešiem, par to Jūs informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Jūsu iesniegums ir iesniegts ar elektronisko ierīču starpniecību, atbildi mēs Jums arī sniegsim elektroniski, izņemot gadījumus, kad tas būs neiespējami (piem., pārāk liela informācijas apjoma dēļ) vai arī tad, ja Jūs lūdzāt jums atbildēt citā veidā.

Mēs atteiksimies apmierināt Jūsu iesniegumu ar motivētu atbildi, ja būs konstatēti tiesību aktos norādīti apstākļi, par to Jūs rakstiski informējot.

5. Kādā veidā un izmantojot kādu kontaktinformāciju varat ar mums sazināties?

 Ja ir mainījušies Jūsu reģistrācijas anketā mums sniegtie dati vai arī Jūs uzskatāt, ka mūsu apstrādājamā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju grozīt, precizēt vai labot, sūtot mums vēstuli uz e-pastu nespresso@mvgroup.eu.

Par visiem citiem ar datu apstrādi un datu subjekta tiesību īstenošanu saistītajiem jautājumiem lūdzam rakstīt uz e-pastu dataprotection@mvgroup.eu

6. Ilgāka datu glabāšana.

Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, mēs Jūsu datus iznīcināsim, bet Politikā norādītajos gadījumos – droši un neatgriezeniski anonimizēsim pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un šīs darbības veikšanai pamatoti nepieciešamā laikā.

Ilgāka nekā norādīts šajā Politikā Jūsu personas datu glabāšana var tikt īstenota tikai gadījumā, ja:

- tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizsargāties pret prasībām, pretenzijām vai prasībām un īstenot savas tiesības;

- ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, par kurām tiek veikta izmeklēšana;

- Jūsu dati nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības atrisināšanai;

- rezerves kopiju izveidošanas un citiem tamlīdzīgiem mērķiem;

- pastāv cits tiesības aktos paredzētais pamatojums.

7. Sīkdatnes.

Mēs izmantojam sīkdatnes (neliels informācijas fails, kas tiek nosūtīts uz Jūsu datoru vai citu ierīci (piemēram, mobilo tālruni), Jums apmeklējot mūsu vietni, un tiek saglabāts jūsu pārlūkā). Sīkdatnes tiek atsūtītas uz Jūsu datoru vai citu ierīci, lai saglabātu datus un mēs Jūs varētu atpazīt kā Pakalpojumu izmantotāju, kad apmeklējat mūsu vietni. Ar sīkdatņu palīdzību mūs varam arī saistīt Jūsu pirkumu vēsturi, citus datus, kas ievākti, Jums izmantojot Pakalpojumus, ar Jūsu darbībām pārlūkojot vietnes internetā. Sīkdatņu savāktā informācija ļauj mums nodrošināt Jūsu iespējas pārlūkot vietni ērtā, sniegt Jums pievilcīgākus piedāvājumus, kā arī vairāk uzzināt par mūsu vietnes apmeklētāju uzvedību, analizēt tendences un pilnveidot gan vietni, gan Jūsu apkalpošanu.

Mūsu vietnē tiek izmantotas arī trešu pušu sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēstures veidošanai, lai mēs Jums varētu parādīt tieši Jums paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredze mūsu interneta vietnes pārlūkošanā. Ja Jūsu pārlūks ļauj ierakstīt trešo pušu sīkdatnes, mūsu izvēlētajam partnerim būs iespēja ierakstīt savas sīkdatnes jūsu pārlūkā.

Plašāk par sīkdatnēm, to izmantošanu un atteikšanos no tām skatieties Sīkdatņu politikā. Privātuma noteikumi | Nespresso

Mēs izmantojam arī Facebook, Google, citu interneta reklāmas piegādātāju pakalpojumus. Par šo pakalpojumu sniedzēju privātuma politiku, vācamajiem datiem un izmantotajiem personas datu aizsardzības pasākumiem varat izlasīt minēto pakalpojumu sniedzēju privātuma politikās. Vairāk informācijas par to, kā tas darbojas, kā arī informāciju par to, kā varat nepiekrist šādu reklāmu rādīšanai vai šādu datu izmantošanai, varat atrast minēto pakalpojumu nodrošinātāju sniegtajā informācijā –

https://www.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads

8. Politikas darbības laiks un grozījumi.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunināta. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā daļēji vai pilnībā mainīt Politiku. Šī Politika ir spēkā no 2021.gada 15.februāra. A veiksim grozījumus šajā Politikā, tās atjaunināto versiju publicēsim šajā vietnē.

Piekrišana datu drošības vadībai

 

INFORMĀCIJA

Vēlamies Jūs informēt par ierobežotas tirāžas kafijām, bezmaksas piegādēm, atlaidēm un sniegt citu Jums paredzēto informāciju.

Ja piekrītat, lūdzam izvēlēties, kādā veidā varam ar Jums sazināties.

[ ]

Tālrunis

[ ]

E-pasts

 

KAFIJAS APARĀTA ATKAĻĶOŠANAS ATGĀDINĀJUMS

Pakalpojums kluba dalībniekiem. Atgādinām, ka ir pienācis laiks atkaļķot Jūsu kafijas automātu. Atgādinājums ik pēc 6 mēnešiem. Atskaites punkts – automāta reģistrācijas datums.

Ja piekrītat saņemt kafijas automāta atkaļķošanas atgādinājumu e-pastā, lūdzu, atzīmējiet ailīti “Piekrītu”.

[ ]

Piekrītu

ATLAIŽU UN CITU LABUMU SNIEGŠANAS NEPĀRTRAUKTĪBA

 

Lai nodrošinātu atlaižu un citu jums paredzēto labumu sniegšanas nepārtrauktību, Jūsu personas datus vēlamies nodot mūsu partneriem Polijā Nestle Polska S.A un Šveicē Nestle Nespresso S.A. Ja piekrītat, atzīmējiet ailīti “Piekrītu”.

 

Piekrītu

[ ]

Iepazinos un piekrītu manu personas datu apstrādei piemērojamajām nostādnēm, kuras var atrast privātuma politikas sadaļā. (Obligāti)

Piekrītu

[ ]

Sīkdatņu politika

 

VIETNES STATISTIKAS DATU IZMANTOŠANA

 

Mēs nepārtraukti uzlabojam mūs tīmekļa vietni, lai padarītu tās izmantošanu pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku. Lai uzlabotu tīmekļa vietni, mums jāzina, kāda informācija ir svarīgākā mūsu vietnes apmeklētājiem, no kādām valstīm un pilsētām viņi ir, cik bieži apmeklētāji atgriežas, kādu pārlūku viņi izmanto, kādas ierīces viņi izmanto, lai aplūkotu vietni u.t.t. Mēs apkopojam šo informāciju, izmantojot Google Analytics rīkus, kas ļauj izsekot un analizēt vietnes lietošanas statistikas datus. Plašāka informācija par Google Analytics un datu apkopošanu pieejama šeit: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.

Ja nevēlaties, lai Google Analytics rīki izsekotu Jūsu pārlūka datus, Jūs varat izmantot Google Analytics Opt-Out pārlūka pievienojumprogrammu.

 

KAS IR SĪKDATNES?

 

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek automātiski izveidotas, kad Jūs pārlūkojat mūsu tīmekļa vietni, un tiek uzglabātas Jūsu izmantotajā ierīcē (datorā vai mobilajā telefonā). Sīkdatne sniedz anonīmu informāciju un tiek nosūtīta no tīmekļa vietnes servera uz Jūsu datoru vai mobilo telefonu. 

 

KĀDUS SĪKDATŅU VEIDUS MĒS IZMANTOJAM?

 

Mūsu vietnē tiek izmantotas būtiskās sīkdatnes, statistikas sīkdatnes un mārketinga sīkdatnes.

Būtiskās sīkdatnes ir nepieciešamas, lai nodrošinātu pareizu vietnes darbību un ļautu Jums pārlūkot vietni. Bez šīm sīkdatnēm vietne nespēj funkcionēt tā, kā tas nepieciešams. Vietnē izmantoto sīkdatņu veidi ir:

 

Nosaukums

Mērķis

Derīgums

Veids

CookieConsent

Saglabā lietotāja datus par sīkdatņu politiku.

1 gads

HTTP sīkdatne

PHPSESSID

Saglabā lietotāja sesiju saskaņā ar iestatījumiem.

Sesija

HTTP sīkdatne

SESS#

Saglabā lietotāja datus saskaņā ar iestatījumiem.

Sesija

HTTP sīkdatne

 

Statistikas sīkdatnes apkopo anonīmu informāciju par lielu skaitu vietnes apmeklētāju un to apmeklējumu biežumu. Statistikas sīkdatņu apkopotie dati palīdz uzlabot vietnes darbību. Vietnē izmantoto statistikas sīkdatņu veidi ir:

 

Nosaukums

Mērķis

Derīgums

Veids

_dc_gtm_UA-#

To izmanto Google birku pārvaldnieks, lai kontrolētu Google Analytics skripta birku ielādēšanu.

Sesija

HTTP sīkdatne

_ga

Tā reģistrē unikāli ID, kas tiek izmantots, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā lietotājs izmanto vietni.

2 gadi

HTTP sīkdatne

_gat

To izmanto Google Analytics, lai regulētu pieprasījumu intensitāti.

Sesija

HTTP sīkdatne

_gid

Tā reģistrē unikāli ID, kas tiek izmantots, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā lietotājs izmanto vietni.

Sesija

HTTP sīkdatne

 

Mārketinga sīkdatnes izsekot vietnes, tās lapu un saišu apmeklējumus. Mārketinga sīkdatņu apkopotie dati palīdz piedāvāt vietnes apmeklētājiem visatbilstošākās reklāmas. Vietnē izmantoto mārketinga sīkdatņu veidi ir:

 

Nosaukums

Mērķis

Derīgums

Veids

0

Tā reģistrē unikālo lietotāja ID, kas atpazīst lietotāja pārlūkprogrammu, apmeklējot vietnes, kas izmanto to pašu reklāmu tīklu. Tās mērķis ir optimizēt reklāmu atainošanu, balstoties uz lietotāja pārvietošanos un dažādu reklāmdevēju piedāvājumiem.

Sesija

HTTP sīkdatne

ads/user-lists/#

Tā reģistrē unikālo lietotāja ID, kas atpazīst lietotāja pārlūkprogrammu, apmeklējot vietnes, kas izmanto to pašu reklāmu tīklu. Tās mērķis ir optimizēt reklāmu atainošanu, balstoties uz lietotāja pārvietošanos un dažādu reklāmdevēju piedāvājumiem.

Sesija

Pixel Tracker

cid

Tās mērķis ir optimizēt reklāmu atainošanu, balstoties uz lietotāja pārvietošanos un dažādu reklāmdevēju piedāvājumiem.

2 mēneši

HTTP sīkdatne

collect

Tā reģistrē unikālo lietotāja ID, kas atpazīst lietotāja pārlūkprogrammu, apmeklējot vietnes, kas izmanto to pašu reklāmu tīklu. Tās mērķis ir optimizēt reklāmu atainošanu, balstoties uz lietotāja pārvietošanos un dažādu reklāmdevēju piedāvājumiem.

Sesija

Pixel Tracker

fr

Tā reģistrē unikālo lietotāja ID, kas atpazīst lietotāja pārlūkprogrammu, apmeklējot vietnes, kas izmanto to pašu reklāmu tīklu. Tās mērķis ir optimizēt reklāmu atainošanu, balstoties uz lietotāja pārvietošanos un dažādu reklāmdevēju piedāvājumiem.

3 mēneši

HTTP sīkdatne

IDE

To izmanto Google DoubleClick, lai reģistrētu un ziņotu par vietnes lietotāja darbībām pēc kāda no reklāmdevēja reklāmu aplūkošanas vai uzklikšķināšanas un tās, lai izmērītu reklāmas efektivitāti un rādītu lietotājam mērķētas reklāmas.

1 gads

HTTP sīkdatne

mp_#_mixpanel

Tā reģistrē unikālo lietotāja ID, kas atpazīst lietotāja pārlūkprogrammu, apmeklējot vietnes, kas izmanto to pašu reklāmu tīklu. Tās mērķis ir optimizēt reklāmu atainošanu, balstoties uz lietotāja pārvietošanos un dažādu reklāmdevēju piedāvājumiem.

1 gads

HTTP sīkdatne

r/collect

To izmanto Google DoubleClick, lai reģistrētu un ziņotu par vietnes lietotāja darbībām pēc kāda no reklāmdevēja reklāmu aplūkošanas vai uzklikšķināšanas un tās, lai izmērītu reklāmas efektivitāti un rādītu lietotājam mērķētas reklāmas.

Sesija

Pixel Tracker

test_cookie

To izmanto Google DoubleClick, lai reģistrētu un ziņotu par vietnes lietotāja darbībām pēc kāda no reklāmdevēja reklāmu aplūkošanas vai uzklikšķināšanas un tās, lai izmērītu reklāmas efektivitāti un rādītu lietotājam mērķētas reklāmas.

Sesija

HTTP sīkdatne

tr

Tā reģistrē unikālo lietotāja ID, kas atpazīst lietotāja pārlūkprogrammu, apmeklējot vietnes, kas izmanto to pašu reklāmu tīklu. Tās mērķis ir optimizēt reklāmu atainošanu, balstoties uz lietotāja pārvietošanos un dažādu reklāmdevēju piedāvājumiem.

Sesija

Pixel Tracker

uid

Tā reģistrē unikālo lietotāja ID, kas atpazīst lietotāja pārlūkprogrammu, apmeklējot vietnes, kas izmanto to pašu reklāmu tīklu. Tās mērķis ir optimizēt reklāmu atainošanu, balstoties uz lietotāja pārvietošanos un dažādu reklāmdevēju piedāvājumiem.

Sesija

HTTP sīkdatne

 

KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES?

 

Mūsu vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu Jūsu pārlūkošanas pieredzi, uzzinātu vairāk par mūsu vietnes lietotāju uzvedību, analizētu lietotāju plūsmas un attīstītu vietni. Sīkdatnes netiek izmantotas ilgāk nekā tas ir nepieciešams paredzēto mērķu sasniegšanai.

 

KĀ RĪKOTIES, JA JŪS IEBILSTAT PRET SĪKDATŅU IZMANTOŠANU?

 

Ja vēlaties, Jūs varat mainīt sava pārlūka iestatījumus tā, lai tas paziņoju Jums par iespējotām vai atjauninātām sīkdatnēm, un Jūs varētu izvēlēties atļautās vai aizliegtās sīkdatnes, un bloķēt tās. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, piemēram, kā pārvaldīt vai dzēst tās, apmeklējiet www.allaboutcookies.org.

 

GROZĪJUMI POLITIKĀ 

 

Mēs paturam tiesības mainīt Sīkdatņu politikas nosacījumus. Paziņojumi par jebkādiem grozījumiem vai papildinājumiem, kā arī jaunākā Sīkdatņu politikas versija tiek publicēta mūsu tīmekļa vietnē.  

 

Pēdējo reizi atjaunots: 15-02-2021

Sazinaties ar mums