Jūsu grozs ir tukšs Jūsu grozs: 0,00 € 0
Pieslēgties vai reģistrēties

Privātuma noteikumi

  1.        Jūsu personas datu pārzinis - UAB “Mineraliniai vandenys”, adrese J. Jasinskio g 16F, Viļņa, apstrādās Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

Personas datu apstrādes mērķis

Apstrādātie personas dati

Tiesiskais pamats

Datu glabāšanas periods

Nespresso e-veikala konta reģistrācija un administrācija

Vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs un e-pasta adrese, informācija par Nespresso e-veikalā iegādātajiem produktiem, informācija par pirkumu un piegādes laiku

Līguma izpilde

2 (divi) gadi no pēdējā pirkuma izdarīšanas

Informācijas sniegšana par īpašiem un individuāliem piedāvājumiem, jaunumiem, izstādēm, pasākumiem, tostarp pieprasījumi atjaunināt piekrišanu

Vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs vai e-pasta adrese, informācija par Nespresso e-veikalā iegādātajiem produktiem, informācija par pirkumu un piegādes laiku

Piekrišana

Tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai sasniegtu šo mērķi

Nolūkā nosūtīt pieprasījumu izteikt viedokli par mūsu produktiem, pakalpojumiem un apkalpošanas kvalitāti

Vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs vai e-pasta adrese, informācija par Nespresso e-veikalā iegādātajiem produktiem, informācija par pirkumu un piegādes laiku

Piekrišana

Tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai sasniegtu šo mērķi

Identifikācijas nolūkā

Vārds, uzvārds, unikālais kluba biedra numurs

Likumīgās intereses

2 (divi) gadi no pēdējā pirkuma izdarīšanas

Nolūkā nosūtīt jaunumus par Nespresso ierobežota izlaiduma kafijas produktiem, ar atlaidēm, kampaņām un jauniem produktiem saistītus piedāvājumus

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese

Piekrišana

Tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai sasniegtu šo mērķi

Nolūkā nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumu, veidot vienotu apkalpošanas praksi, izskatīt sūdzības un pieprasījumus

Telefona sarunas dati

Piekrišana

1 (viens) gads no sarunu ierakstīšanas brīža

  1.        Pēc attiecīgā datu glabāšanas perioda beigām, ar nosacījumu, ka personas dati tiek iznīcināti vai anonimizēti.
  2.        Mēs cienām Jūsu privātumu, mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai augstāk norādītajiem mērķiem Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām, kur šāds pienākums ir noteikts Lietuvas Republikas tiesību aktos. Jūsu personas dati var tikt nodoti šādām trešajām personām, kur tas ir nepieciešams pienācīgai līgumsaistību izpildei, produktu piegādei, informācijas par atlaidēm, kampaņām un jauniem produktiem nosūtīšanai vai nolūkā nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus:

-          citiem mātes uzņēmuma UAB “MV GROUP” meitas uzņēmumiem, ja tie veic attiecīgā mērķa sasniegšanai nepieciešamās funkcijas;

-          uzņēmumiem, kas sniedz reklāmas pakalpojumus un SMS nosūtīšanas pakalpojumus;

-          uzņēmumiem, kas nodrošina programmatūras uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus;

-          kurjeriem, uzņēmumiem, kas sniedz piegādes pakalpojumus un to darbiniekiem, ja tas nepieciešams Jūsu iegādāto produktu piegādei.

  1.        Ar šo tiek apliecināts, ka mēs apstrādājam Jūsu iesniegtos datus saskaņā ar spēkā esošo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un zināt, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt to labošanu, papildināšanu vai iznīcināšanu, kā arī pārtraukt to apstrādi (atsaukt piekrišanu). Tāpat Jums ir tiesības pieprasīt personas datu pārzinim, lai tas ierobežotu personas datu apstrādi, tiesības uz personas datu pārnesamību un tiesības iesniedz sūdzību Valsts Datu aizsardzības inspekcijai (kontaktinformācija ir norādīta tīmekļa vietnē www.ada.lt) un nepiekrist iesniegto personas datu apstrādei. Ja vēlaties saņemt sīkāku informāciju par procesu vai izmantot šīs tiesības, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu uz dataprotection@mv.lt.
  2.        Klients tiek informēts par šo noteikumu grozījumiem un/vai papildinājumiem www.nespresso.lv. Ja pēc šāda paziņojuma klients turpina iegādāties NESPRESSO produktus, uzskatāms, ka klients ir piekritis minētajiem grozījumiem un/vai papildinājumiem.